Pełna informacja o udzielanych zgodach

Pełna treść zgód użytkownika

  1. Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z postanowieniami Polityki prywatności i Regulaminu użytkowania serwisu użytkowania, zrozumiałem/łam oraz akceptuję ich treść.
  2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazania ich Partnerowi, bądź Partnerom i przedstawienia przez Partnera, bądź Partnerów Partnerów informacji handlowych, marketingowych, reklamowych, oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu produktów oferowanych przez Partnera i zawarcia ww. umów przez Partnera i Klienta, a także dla realizacji celów określonych w Regulaminie i Polityce prywatności, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 11030 z póź. zm.).
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Dostawcą drogą elektroniczną, w zakresie w jakim jest to niezbędne badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę.
  4. Wyrażam zgodę na otrzymanie od Partnera, bądź Partnerów, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), informacji handlowych, marketingowych, reklamowych, oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu.
  5. Oświadczam, że chcę, aby do rozpoczęcia wykonania umowy przez Dostawcę doszło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. I ust. 15 Regulaminu oraz rezygnuję z przysługującego mi uprawnienia do odstąpienia od z Dostawcą. Jestem świadomy/a, że skorzystanie z tego uprawnienia skutkuje rezygnacją z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
Przewiń do góry